Barnehjem i UgandaForeningen To Hender driver et barnehjem i Uganda med 9 barn i alderen 6-17 år. Barnehjemmet holder til i byen Lira, der mange barn er foreldreløse på grunn av krig og HIV/AIDS.  Foreningen To Hender sørger for skolegang, mat, helsestell og et trygt hjem for barna. Foreningen formål er å støtte barnehjemmet med utdannelse og livsopphold til barna, frem til de blir voksne og kan forsørge seg selv.

Foreningen To Hender ble grunnlagt av Grace Auma Ertzgaard i 2007 og ble registrert i Brønnøysundsregisteret samme år. Grace har bodd i Norge siden 1986, men kommer fra Lira, en mindre by i det nordlige Uganda. Mens resten av Uganda siden slutten av 80-tallet har vært fredelig og i økonomisk vekst, var befolkningen i nord helt frem til 2009 terrorisert av opprørsgruppen Lord’s Resistance Army (LRA) . Overgrepene mot lokalbefolkningen inkluderte plyndring, voldtekt, drap og kidnapping av barn. Internasjonale hjelpeorganisasjoner har dokumentert at mange av barna ble brukt som barnesoldater og tvunget til å delta i krigshandlinger i Uganda, Sudan og Kongo. Den ugandiske regjering kriget mot opprørsgruppen i over 20 år. For å beskytte lokalbefolkningen opprettet regjeringen leirer for internt fordrevne. Forholdene i disse leirene var meget dårlige. Olilim er en slik leir.

I 2006 besøkte Grace flyktningeleiren Olilim. Leiren var preget av fattigdom og mangel på mat, skolegang og helsetilbud. Grace bestemte seg for å gjøre noe. Sammen med sine familiemedlemmer i Lira identifiserte hun 5 barn som var foreldreløse og levde fra hånd til munn. Den første tiden hjalp de barna i leiren med mat, klær og skolesaker. I 2008 startet Grace det lille barenhjemmet To Hender inne i Lira by. Barnehjemmet er godkjent og kontrollert av ugandske myndigheter.

Grace jobber i dag på Aksept i Oslo, et senter for folk berørt av HIV og Aids. Denne kompetansen kommer godt med i hennes frivillige arbeid i Uganda. Gode kolleger og deres nettverk i Norge utgjør i dag styre og mange av giverne i To Hender. Fler av dem har besøkt Lira og barnehjemmet i perioden 2010-2013.

Både grunnleggeren og styret jobber frivillig og mottar ikke lønn eller honorar for arbeidet.

STYRET
Grace Ertzgaard, grunnlegger, styremedlem og daglig leder
John Ertzgaard, styreleder
Ane Nordskar, kasserer
Henning Herrestad, sekretær

Monica Miltun, styremedlem
Bjørn Kristiansen, styremedlem
Solveig Jacobsen, styremedlem
Terje Kaupang, styremedlem
Jens Hol, styremedlem

Asta Busingye Lydersen, prosjektassistent
Geir Ertzgaard, web designer