Foreningen To Hender

Formål

Foreningen To Hender drifter barnehjemmet To Hender i Uganda. Vi sørger for skolegang, mat, helsestell og et trygt hjem for barna. Formålet er å støtte barnehjemmet med utdannelse og livsopphold frem til barna blir voksne og kan forsørge seg selv.

Bakgrunn

Foreningen ble grunnlagt av Grace Auma Ertzgaard i 2007 og ble registrert i Brønnøysundsregisteret samme år. Grace har bodd i Norge siden 1986, men kommer fra Lira, en mindre by i det nordlige Uganda. Mens resten av Uganda siden slutten av 80-tallet har vært fredelig og i økonomisk vekst, var befolkningen i nord helt frem til 2009 terrorisert av opprørsgruppen Lord’s Resistance Army (LRA) . Overgrepene mot lokalbefolkningen inkluderte plyndring, voldtekt, drap og kidnapping av barn. Internasjonale hjelpeorganisasjoner har dokumentert at mange av barna ble brukt som barnesoldater og tvunget til å delta i krigshandlinger i Uganda, Sudan og Kongo. Den ugandiske regjering kriget mot opprørsgruppen i over 20 år. For å beskytte lokalbefolkningen opprettet regjeringen leirer for internt fordrevne. Forholdene i disse leirene var meget dårlige. Olilim er en slik leir.

Bakgrunn

I 2006 besøkte Grace flyktningleiren Olilim. Leiren var preget av fattigdom og mangel på mat, skolegang og helsetilbud. Grace bestemte seg for å gjøre noe. Sammen med sine familiemedlemmer i Lira identifiserte hun 5 barn som var foreldreløse og levde fra hånd til munn. Den første tiden hjalp de barna i leiren med mat, klær og skolesaker. I 2008 startet Grace det lille barnehjemmet To Hender inne i Lira by. Barnehjemmet er godkjent og kontrollert av ugandiske myndigheter.

Hva vi Gjør

Foreningen To Hender jobber for å tilrettelegge trygghet gjennom barne- og ungdomsårene til foreldreløse og hjemløse barn i Uganda. Vi ønsker å vekke ambisjoner og gi mulighet til å oppnå målene de har satt seg for å sikre livskvalitet i voksen alder.

Vi finansiering bolig, utdanning, mat, klær, medisinsk behandling og andre grunnleggende behov gjennom donasjoner, sponsorer og ulike innsamlingsaksjoner. I tillegg er vi velkomne til alle som ønsker å besøke oss for å undervise i kunst, musikk, yoga eller annet du mener kan inspirere barna.

Bidrag fra våre givere mot å gjøre barnehjemmet mer selvforsynt, har igangsatt tre prosjekter som genererer mat og inntekt til hjemmet:

  • Geitekjøtt er veldig populært i Uganda og brukes i feiringer og ved spesielle anledninger
  • Egen kylling gård som gir egg og kjøtt.
  • Barnehjemmet dyrker egne grønnsaker som mais, tomater, kassava og søtpoteter.

Styret

Grace jobber i dag på Aksept i Oslo, et senter for folk berørt av HIV og Aids. Denne kompetansen kommer godt med i hennes frivillige arbeid i Uganda. Gode kolleger og deres nettverk i Norge utgjør i dag styre og mange av giverne i To Hender. Fler av dem har besøkt Lira og barnehjemmet i perioden 2010-2013.

Både grunnleggeren og styret jobber frivillig og mottar ikke lønn eller honorar for arbeidet.

Grace Ertzgaard
Grunnlegger
John Ertzgaard
Styreleder
Ane Nordskar
Kasserer
Henning Herrestad
Sekretær
Monica Miltun
Styremedlem
Bjørn Kristiansen
Styremedlem
Solveig Jacobsen
Styremedlem
Terje Kaupang
Styremedlem
Jens Hol
Styremedlem
Asta Lydersen
Projektassistent
Geir Ertzgaard
Webansvarlig
Thomas Ertzgaard
Rådgiver

Foreningen To Hender er registrert i Brønnøysundsregisteret, og bruker en lokal regnskapsfører i Lira. Styret kontrollerer alle bilag og administrerer pengeoverførsler gjennom kontoen i Norge.

Ønsker du å være en del av styret eller har andre ideer og forslag, kontakt oss gjerne

Navn

Epost

Melding