Du kan støtte To Hender på følgende måte:

Sparebank 1

Kontonummer 9001.13.26764

To Hender Barnehjem
Postboks 298 Torshov
0413 Oslo
Norway

487412_547501538605810_1688688671_n

1. Fast giver:

Gi et selvvsalgt månedlig beløp. Pengene går til å dekke løpende utgifter som skolepenger, husleie, mat, klær, sko og helsestell. Å drive barnehjemmet koster ca. 2.500 kroner per måned, så faste giverere er viktige for å sikre langsiktig drift. Målet er å generere flere faste givere slik at barnehjemmet kan ta imot flere barn. Noen av barnehjemsbarna har yngre søsken som er igjen i flytkningeleiren Olilim. Vårt ønske er å få dem ut av leiren så fort som mulig.

656Uganda-juli-2009

2. Enkeltbeløp / gave: 

Gi et selvvalgt enkeltbeløp for å støtte vårt arbeid, eller et av våre delprosjekter. Om du ønsker å øremerke et spesielt prosjekt, skriv Barnehjemmet To Hender, eller Love&Solidarity på giroen.

Noen velger også å gi et konkret beløp til julefeiring, skolepenger, eller til å kjøpe en geit, en ku, eller en høne. Ta kontakt med Grace Ertzgaard om øremerking er ønskelig: graert@gmail.com.

Mange ønsker å gi brukte klær og sko, men vi kan desverre ikke ta imot dette fordi det koster for mye å sende det til Uganda. Vi ønsker å bruke minst mulig på administrasjon og foretrekker derfor å sende penger ned til de som driver barnehjemmet slik at de kan kjøpe skoleutstyr, mat og annet som barna trenger.

Foreningen To Hender er registrert i Brønnøysundsregisteret, og bruker en lokal regnskapsfører i Lira. Styret i Norge kontrollerer alle bilag og administrerer pengeoverførsler gjennom kontoen i Norge. Grace og andre fra styret besøker Lira minimum en gang i året, og snakker med de som driver hjemmet på telefon hver uke.