Barnehjemmet To hender

To hender er en liten forening som utgjør en stor forskjell for noen mennesker i Lira, Uganda. Les mer om historien bak To hender her.