Besøk fra Norge

Siden 2008 har flere av giverne fra Norge besøkt barnehjemmet i Lira. Her er historiene til noen av dem: Besøk fra Aksept- Kirkens Bymisjon To Hender har fler ganger i perioden 2010-2013 hatt besøk av ansatte i Kirkens Bymisjons senter for folk  berørt av Hiv og Aids. Grace Ertzgaards kollegaer Les mer…