Love&Solidarity

Matutdeling i LiraLove & Solidarity er et underprosjekt av Foreningen To Hender, startet i 2010. Grace Ertzgaard ønsket  å hjelpe eldre som ikke har noen til å forsørge seg. Hun oppdaget at mange av dem som tigger i gatene er funksjonshemmet, eller ofre for vold og voldtekt begått av opprørsgruppen LRA på 80-90-tallet. Gruppen består av rundt 50 mennesker, flest kvinner.

Mange har barn som er døde av HIV/AIDS, og dermed ingen som kan ta vare på dem i alderdommen. Andre er HIV-positive selv og har ikke råd til medisiner, ordentlig mat eller helsestell.

Love & Solidarity deler ut basisvarer – såpe, mel, sukker, te eller bønner – hver fredag. Ved høytider som jul og påske får de et varmt festmåltid. Love & Solidarity ordner også legesjekk, henter HIV-medisin for dem, og sørger for behandling når de får tilleggsykdommer som malaria eller infeksjoner.

Barnehjemmet spiller en sentral rolle i Love & Solidarity. Sammen med voksne frivillige deler de ut mat til de gamle hver fredag og besøker de sykeste hjemme. På forsommeren 2011 ble det delt ut tepper finansiert med kronerulling blant de ansatte på AKSEPT/Kirkens Bymisjon.

2012-12-25 13.06.45

Love&Solidarity fikk  kr.10.000 i støtte fra Aksepts Solidaritetsfond i 2011 og 2013. Pengene ble brukt til mat, helsestell, småreparasjoner av brukernes hus/utedo, og andre hygieniske og sanitære ting de fattige gamle trenger.

Norske gjester har besøkt Love&Solidarity ved flere anledninger og deltatt i matutdeling.