Foreningen To Hender

Formål

Foreningen To Hender drifter barnehjemmet To Hender i Uganda og sørger for skolegang, mat, helsestell og et trygt hjem. Formålet er å støtte barnehjemmet med utdannelse og livsopphold frem til barna blir voksne og kan forsørge seg selv.

Fremtidsplan etter endt utdanning er å støtte lokalsamfunnet Olilim, der barna opprinnelig kommer fra med følgende følgende tiltak;

  • Regelmessige oppfølging, mentorskap

  • Opplæring i verdibaserte livsevner til sårbare jenter og gutter (valg og muligheter, fremtidstenkning, barnebryllup og graviditet i tenårene, hygiene, gjenbrukbar og vaskbar bind/tampong, samtaler rundt stigmaer og frykt)
     
  • Utdanning for flere barn fra fattige samfunn

  • Skreddersydd opplæring som syskole, musikkskole, bruk av datamaskiner og internett, fysisk aktivitet o.l 

Bakgrunn

Foreningen ble grunnlagt av Grace Auma Ertzgaard i 2007 og ble registrert i Brønnøysundsregisteret samme år. Grace har bodd i Norge siden 1986, men kommer fra Lira, en mindre by i det nordlige Uganda hvor barnehjemmet befinner seg. 

Mens resten av Uganda siden slutten av 80-tallet har vært fredelig og i økonomisk vekst, var befolkningen i nord helt frem til 2009 terrorisert av opprørsgruppen Lord’s Resistance Army (LRA) . Overgrepene mot lokalbefolkningen inkluderte plyndring, voldtekt, drap og kidnapping av barn. Internasjonale hjelpeorganisasjoner har dokumentert at mange av barna ble brukt som barnesoldater og tvunget til å delta i krigshandlinger i Uganda, Sudan og Kongo. Den ugandiske regjering kriget mot opprørsgruppen i over 20 år. For å beskytte lokalbefolkningen opprettet regjeringen leirer for internt fordrevne. Forholdene i disse leirene var meget dårlige.

I 2006 besøkte Grace flyktningleiren Olilim. Leiren var preget av fattigdom og mangel på mat, skolegang og helsetilbud. Grace bestemte seg for å gjøre noe. Sammen med sine familiemedlemmer i Lira identifiserte hun 5 barn som var foreldreløse og levde fra hånd til munn. Den første tiden hjalp de barna i leiren med mat, klær og skolesaker. I 2008 startet Grace To Hender. Barnehjemmet er godkjent og kontrollert av ugandiske myndigheter.

Hva vi Gjør

Foreningen jobber for å tilrettelegge trygghet gjennom barne- og ungdomsårene til foreldreløse ved å vekke ambisjoner og å gi mulighet til å oppnå målene de har satt seg for å sikre livskvalitet i voksen alder. I tillegg jobber vi mot å støtte videre utvikling av lokalsamfunn med prosjekter som “Love & Solidarity”. 

Vi finansiering bolig, utdanning, mat, klær, medisinsk behandling og andre grunnleggende behov gjennom donasjoner, sponsorer og ulike innsamlingsaksjoner. Vi ønsker også velkommen alle som ønsker å besøke oss for å undervise i kunst, musikk, yoga eller annet for å inspirere barna.

Bidrag fra våre givere rettes også mot å gjøre barnehjemmet selvforsynt. Dette har resultert i følgende prosjekter for å generere mat og inntekt til hjemmet:

  • Geitekjøtt er veldig populært i Uganda og brukes i feiringer og ved spesielle anledninger
  • Egen kylling gård som gir egg og kjøtt.

Barnehjemmet dyrker egne grønnsaker som mais, tomater, kassava og søtpoteter.

Words from the founder

This children are unique and have shown great strength in times where most people would crumble. Their gratefulness shines through their smiles and positivity. They teach us when life is challenging, happiness can be found.

Our journey together begun in 2006. 14 years later, Innocent, Sharon, Anna and Alan are no longer children, but young adults preparing for independency. Innocent will graduate to be a nurse. His goals is to serve the people of Olilim with medical care. Anna wants to go back and teach. Sharon always was a fashionista and is on her way to become a tailor, she wants to inspire others to aspire for more. Allan is following his dream to be a pilot and is heading for university. The young ones, Mercy, Johna, Barbara and Monica are still in secondary school.


Innocent and Anna always felt determined to return to their home village, Olilim. We are happy to find that they’ve inherited land from their deceased parents, where they can start a life of their own. Their dream about giving back to their community is becoming a reality and we will stand with them until they are fully established in their homes. 

Follow us on Facebook where we will continue to update you. To Hender still has a lot of work ahead to support the upcoming generation.

A special thanks to all the supporters. You made it possible for these kids, our children, to reach their goals. Without you, we wouldn’t have made it.

Styret

Grace jobber i dag på Aksept i Oslo, et senter for folk berørt av HIV og Aids. Denne kompetansen kommer godt med i hennes frivillige arbeid i Uganda. Gode kolleger og deres nettverk i Norge utgjør i dag styre og mange av giverne i To Hender. Fler av dem har besøkt Lira og barnehjemmet i perioden 2010-2013.

Både grunnleggeren og styret jobber frivillig og mottar ikke lønn eller honorar for arbeidet.

Grace Ertzgaard
Grunnlegger
John Ertzgaard
Styreleder
Ane Nordskar
Kasserer
Henning Herrestad
Sekretær
Monica Miltun
Styremedlem
Bjørn Kristiansen
Styremedlem
Solveig Jacobsen
Styremedlem
Terje Kaupang
Styremedlem
Jens Hol
Styremedlem
Asta Lydersen
Projektassistent
Geir Ertzgaard
Webansvarlig
Thomas Ertzgaard
Rådgiver

Foreningen To Hender er registrert i Brønnøysundsregisteret, og bruker en lokal regnskapsfører i Lira. Styret kontrollerer alle bilag og administrerer pengeoverførsler gjennom kontoen i Norge.

Ønsker du å være en del av styret eller har andre ideer og forslag, kontakt oss gjerne

Navn

Epost

Melding