Personvernerklæring

Personvernerklæring

1. Innledning

Foreningen To Hender («To Hender Barnehjem«) er opptatt av å håndtere dine personopplysninger på en trygg og sikker måte, i tråd med gjeldende regelverk. Nedenfor finner du informasjon om hvordan vi håndterer personopplysninger som vi innhenter fra brukere av nettsidene våre.

Foreningen To Hender er behandlingsansvarlig for personopplysningene som vi behandler. Du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss dersom du har spørsmål vedrørende vår behandling av personopplysninger. For kontaktinformasjon, vennligst se punkt 7 nedenfor.

Når det nedenfor vises til GDPR, skal dette forstås som en henvisning til forordning (EU) 2016/679 («GDPR«).

2. Personopplysninger som samles inn og behandles

Vi samler inn opplysninger slik at vi kan sende deg som påmeldt til nyhetsbrev, invitasjoner eller annen informasjon om våre aktiviteter. Vi behandler følgende personopplysninger i denne sammenheng: Navn og epostadresse samt øvrige opplysninger som oppgis ved henvendelser til oss eller er nødvendige for å følge opp henvendelser eller utføre aktiviteter.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a (samtykke) og b (avtale). Det er frivillig for deg å gi oss dine personopplysninger.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på nettsidene våre. Informasjonskapsler brukes primært for å måle trafikk og optimalisere tjenesten. Se mer om vår bruk av informasjonskapsler her.

Vi behandler også personopplysninger for markedsføringsformål. Du kan til enhver tid erklære at du ikke lenger ønsker å motta markedsføringshenvendelser ved å sende oss en e-post (se kontaktinformasjon i punkt 7 nedenfor).

3. Utlevering av personopplysninger

I enkelte tilfeller vil vi overføre personopplysninger til våre samarbeidspartnere og leverandører, som for eksempel IT-leverandører, markedsføringsbedrifter, tilbydere av kundetilfredshetsundersøkelser, utstedere av nyhetsbrev etc. Disse mottakerne behandler personopplysninger på våre vegne og kun i samsvar med våre instrukser.

Vi vil også kunne utlevere dine opplysninger til eksterne tredjeparter dersom det er påkrevd. Dette kan være politi, skattemyndigheter, domstoler eller andre offentlige myndigheter.

Vi vil ikke overføre personopplysninger ut av EU/EØS.

4. Hvor lenge vi lagrer personopplysninger

Vi lagrer aldri personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for det formål opplysningene ble samlet inn for. Vi vil enten permanent anonymisere eller på sikkert vis slette de av dine personopplysninger som vi ikke lenger har behov for.

5. Dine rettigheter som registrert

Som registrert har du, med visse forbehold, rett til:

  • Å få Foreningen To Henders bekreftelse på om personopplysninger om vedkommende behandles, og, dersom det er tilfellet, innsyn i personopplysningene og informasjon om behandlingen;
  • Å få uriktige personopplysninger om seg selv korrigert av Foreningen To Hender uten ugrunnet opphold, og å få ufullstendige personopplysninger komplettert;
  • Å få personopplysninger om seg selv slettet;
  • Å kreve at Foreningen To Hender begrenser behandlingen;
  • Å motta personopplysninger om seg selv som vedkommende har gitt til Foreningen To Hender og å overføre disse til en annen behandlingsansvarlig uten at Foreningen To Hender hindrer dette;
  • Å protestere mot behandlingen av personopplysninger om seg selv;
  • Å klage på behandlingen til tilsynsmyndigheten (i Norge: Datatilsynet); og
  • Å når som helst trekke tilbake et eventuelt samtykke gitt til Foreningen To Hender.

6. Endringer i vår personvernerklæring

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 21. september 2018. Vi forbeholder oss retten til å endre den fra tid til annen og oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med innholdet i erklæringen med jevne mellomrom.

7. Kontakt

Dersom du har spørsmål til innholdet i denne erklæringen, ønsker å utøve dine rettigheter iht. punkt 5 ovenfor eller har andre henvendelser, er du velkommen til å kontakte oss på admin@tohender.no.